השתלמויות וסדנאות
 

במכון מתקיימות השתלמויות מרתקות, כל השתלמות מתקיימת במפגש אחד בן שעתיים.

 

מרצה: אורנה אפק - פסיכולוגית קלינית בכירה ומנהלת מכון תמוז

ניתן להזמין השתלמויות פרונטליות/און ליין בקבוצות שמתארגנות בכל מקום בארץ!

השתלמויות אלה מתקיימות און ליין באינטרנט!

*עלות כל השתלמות און ליין 150 ש"ח 

השתלמויות למטפלים בעלי תואר שני ומעלה 

התיאוריה ההתייחסותית /אינטרסובייקטיבית –נקודת מבט ביקורתית

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

חשיבות האבחון האישיותי לתהליך הטיפולי

התאריך הקרוב:

6.1.2021 בין השעות 19:00-21:00

התאריך הקרוב:

8.1.2021- בין השעות 10:00-12:00

התאריך הקרוב:

15.1.2021 - בין השעות 10:00-12:00

 

התאריך הקרוב: 

18.11.2020 - בין השעות 19:00-21:00

התאריך הקרוב: 

3.2.2021 - בין השעות 19:00-21:00

השימוש הפרקטי בחלומות במסגרת הטיפולית

התאריך הקרוב:

10.2.2021 - בין השעות 19:00-21:00

  2 - חלומות

התאריך הקרוב:

10.3.2021- בין השעות 19:00-21:00

:מצאו את ההבדלים

  התיאוריה של וויניקוט מול התיאוריה

 של קוהוט

התאריך הקרוב:

5.2.2021 - בין השעות 10:00-12:00

   וויניקוט - הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריך הקרוב:

16.12.2020 -בין השעות 19:00-21:00

קוהוט – הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

מהן המגבלות בתפיסת הנרקיסיזם של קוהוט

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

התאריך הקרוב: 

22.1.2021 - בין השעות 10:00-12:00

התאריכים הבאים: 

טרם נקבעו