top of page
השתלמויות וסדנאות

השתלמויות וסדנאות

Anchor 1

במכון מתקיימות השתלמויות מרתקות, כל השתלמות מתקיימת במפגש אחד בן שעתיים.

 

מרצה: אורנה אפק - פסיכולוגית קלינית בכירה ומנהלת מכון תמוז

ניתן להזמין השתלמויות פרונטליות/און ליין בקבוצות שמתארגנות בכל מקום בארץ!

השתלמויות אלה מתקיימות און ליין באינטרנט!

*עלות כל השתלמות און ליין 150 ש"ח 

השתלמויות למטפלים בעלי תואר שני ומעלה 

התיאוריה ההתייחסותית /אינטרסובייקטיבית –נקודת מבט ביקורתית

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

חשיבות האבחון האישיותי לתהליך הטיפולי

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

השימוש הפרקטי בחלומות במסגרת הטיפולית

  2 - חלומות

:מצאו את ההבדלים
  התיאוריה של וויניקוט מול התיאוריה
 של קוהוט

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

   וויניקוט - הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

קוהוט – הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

מהן המגבלות בתפיסת הנרקיסיזם של קוהוט

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

bottom of page