top of page
השתלמויות וסדנאות
Anchor 1

במכון מתקיימות השתלמויות מרתקות, כל השתלמות מתקיימת במפגש אחד בן שעתיים.

 

מרצה: אורנה אפק - פסיכולוגית קלינית בכירה ומנהלת מכון תמוז

ניתן להזמין השתלמויות פרונטליות/און ליין בקבוצות שמתארגנות בכל מקום בארץ!

השתלמויות אלה מתקיימות און ליין באינטרנט!

*עלות כל השתלמות און ליין 150 ש"ח 

השתלמויות למטפלים בעלי תואר שני ומעלה 

התיאוריה ההתייחסותית /אינטרסובייקטיבית –נקודת מבט ביקורתית

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

חשיבות האבחון האישיותי לתהליך הטיפולי

14.1.2022 - בין השעות 10:00-12:00

28.1.2022 - בין השעות 10:00-12:00

11.2.2022 - בין השעות 10:00-12:00

 

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

השימוש הפרקטי בחלומות במסגרת הטיפולית

26.11.2021 - בין השעות 10:00-12:00

  2 - חלומות

10.12.2021 - בין השעות 10:00-12:00

:מצאו את ההבדלים

  התיאוריה של וויניקוט מול התיאוריה

 של קוהוט

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

   וויניקוט - הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

קוהוט – הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

מהן המגבלות בתפיסת הנרקיסיזם של קוהוט

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

התאריכים הבאים: 

טרם נקבעו

bottom of page