השתלמויות וסדנאות
 

במכון מתקיימות השתלמויות מרתקות, כל השתלמות מתקיימת במפגש אחד בן שעתיים וחצי.

 

מרצה: אורנה אפק - פסיכולוגית קלינית בכירה ומנהלת מכון תמוז

ניתן להזמין השתלמויות פרונטליות בקבוצות שמתארגנות בכל מקום בארץ!

השתלמויות אלה מתקיימות און ליין באינטרנט!

*עלות כל השתלמות און ליין 150 ש"ח 

השתלמויות למטפלים בעלי תואר שני ומעלה 

התיאוריה ההתייחסותית /אינטרסובייקטיבית –נקודת מבט ביקורתית

התאריך הקרוב:

23.12.2020 - בין השעות 21.30 - 19:00

חשיבות האבחון האישיותי לתהליך הטיפולי

התאריך הקרוב:

23.10.2020 - בין השעות 10:00-12:30

התאריך הקרוב:

6.11.2020 - בין השעות 10:00-12:30

התאריך הקרוב:

8.11.2020 - בין השעות 08:15-10:45

 

התאריך הקרוב: 

11.9.2020 - בין השעות 10:00-12:30

התאריכים הבאים:

18.11.2020 - בין השעות 19:00-21:30

התאריך הקרוב: 

4.9.2020 - בין השעות 10:00-12:30

התאריכים הבאים:

11.11.2020 - בין השעות 19:00-21:30

השימוש הפרקטי בחלומות במסגרת הטיפולית

התאריך הקרוב:

9.9.2020 - בין השעות 19:00-21:30

התאריכים הבאים:

13.11.2020 - בין השעות 10:00-12:30

  2 - חלומות

התאריך הקרוב:

27.11.2020 - בין השעות 10:00-12:30

:מצאו את ההבדלים

  התיאוריה של וויניקוט מול התיאוריה

 של קוהוט

התאריך הקרוב:

28.10.2020 - בין השעות 19:00-21:30

   וויניקוט - הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריך הקרוב:

16.12.2020 -בין השעות 19:00-21:30

קוהוט – הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריך הקרוב:

4.12.2020 - בין השעות 10:00-12:30

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

מהן המגבלות בתפיסת הנרקיסיזם של קוהוט

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו