top of page

סטיבן מיטשל – התיאוריה ההתייחסותית

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

במפגש זה נשווה בין גישתו של מיטשל, לגישתם של קוהוט וויניקוט בסוגיות שונות כמו מהו העצמי? תפקידה ומשמעותה של התוקפנות? תפקידו של המטפל בסיטואציה הטיפולית המטרות הטיפוליות ועוד

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

שימו לב: חשוב לציין את שם הסדנא המבוקשת בטופס זה

להזמנת ההשתלמות:

bottom of page