top of page

מהן המגבלות בתפיסת הנרקיסיזם של קוהוט

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

בהשתלמות נעסוק בבלבול הקיים בתיאוריה בין מושג העצמי למושג הנרקיסיזם ובסכנת האבחון המוטעה של ההפרעה הנרקיסיסטית.

כמו כן נטען כי קיימת התעלמות בתיאוריה הקוהוטיאנית מתכנים מנטליים משמעותיים בעולמו של הנרקיסיסט (כמו צורך בתלות באובייקט) וממנגנוני ההגנה המופעלים מול תכנים אלה. 

היות והטיפול באנשים בעלי הפרעת אישיות נרקיסיסטית הנו קשה ומאתגר במיוחד, דיוק באבחנה והבנה מעמיקה של מורכבות האישיות הנרקיסיסטית, עשויה לשפר במידה רבה את היעילות הטיפולית.

ההשתלמות תתבסס על המאמר: Reflections on Kohut’s Theory שכתבה אורנה אפק

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

ניתן לשלם באמצעות:
1. אפליקצייה (BIT,PAYBOX.PAY) לנייד 052-2618467 ע"ש אורנה אפק
2. בהעברה לבנק לאומי, סניף 702, ח-ן 69220090 , ע"ש מכון תמוז

תודה! הפניה נשלחה ונחזור בהקדם

bottom of page