top of page

מוקדים טיפוליים על פי אפיונים אישיותיים
של המטופלים

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

בהשתלמות זו, נדון במוקדים הטיפוליים המומלצים על פי קווי האישיות השונים של המטופלים ועל פי רמת ארגון אישיותם.

נדון בין היתר בשאלות כמו כיצד יראה הקשר הטיפולי עם מטופל סכיזואידי ובמה הוא יהיה שונה ממטופל בעל קווים תלותיים?

מהם הצרכים המרכזיים של מטופל עם קווי אישיות אובסיסיביים וכיצד הם באים לידי ביטוי בטיפול?

מדוע אופי הטיפול, במטופל עם רמת ארגון אישיות נמוכה חייב להיות שונה לגמרי ממטופל בעל רמת אישיות גבוהה.

שאלות אלו ועוד יענו בהשתלמות חשובה זו.

השתלמות זו מיועדת למי שהשתתף לפחות בשתי השתלמויות של אבחון אישיותי.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

ניתן לשלם באמצעות:
1. אפליקצייה (BIT,PAYBOX.PAY) לנייד 052-2618467 ע"ש אורנה אפק
2. בהעברה לבנק לאומי, סניף 702, ח-ן 69220090 , ע"ש מכון תמוז

הודעה נשלחה בהצלחה!

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

bottom of page