top of page
טיפול פסיכולוגי לצעירים
עד גיל 30 ולסטודנטים

טיפול פסיכולוגי לצעירים
עד גיל 30 ולסטודנטים

טיפול פסיכולוגי בשלב זה של החיים, עשוי להשפיע באופן קריטי על איכות החיים בעתיד.

 

מכון תמוז מכיר בכך, שתקופת הלימודים היא תקופה מורכבת מאוד עבוד הסטודנטים ועל כןהמכון מציע פגישות טיפוליות בהנחה ניכרת.

סטודנטים רבים חווים תחושות של חרדה, תלישות דיכאון ובדידות. אחת הבעיות המרכזיות היא יצירת קשר זוגי טוב ומספק. משימה זו הופכת להיות לא פשוטה, כאשר האפליקציות השונות והקלות הבלתי נסבלת של "הדפדוף" ממועמד/ת למועמד/ת יוצרים אשליה של הזדמנויות רבות - שלעתים לא מובילות לשום מקום.

 

מעבר לכך עולים קשיים הקשורים ביחסי תלות- עצמאות עם ההורים. מאבקים כלכליים לא פשוטים והתמודדויות עם שותפויות לדירה. לכל זה מתווספים גורמי לחץ רבים נוספים כמו למשל מגוון הרב של תחומים שניתן ללמוד, דבר שלא היה בעבר, כאשר מצד אחד זוהי תופעה מבורכת אך גם מבלבלת ועלולה לגרום לאבדן כיוון.

bottom of page