top of page
Avatar 89

טיפול פסיכולוגי דרך האינטרנט
[טיפול מרחוק]

טיפול פסיכולוגי דרך האינטרנט מומלץ ויעיל מאוד, בעיקר במצבים הבאים:

1. לאנשים המתגוררים באזור מרוחק בארץ, בו הפסיכולוגים הנדרשים פחות זמינים.

2. מטופלים שנאלצו לקטוע תהליך טיפולי של פגישות פנים אל פנים , בשל מעבר לעיר רחוקה או לחו"ל ובשל כך ממשיכים את התהליך הטיפולי דרך האינטרנט.

3.  לאנשים המתקשים להגיע למפגשים טיפוליים בשל סיבות שונות כמו: חרדות הקשורות ביציאה מהבית, דכדוך וחוסר כוחות, מוגבלות פיזית ועוד.

טיפול זה , הנעשה באמצעות תוכנות מתאימות (כמו סקייפ למשל), בו המטופל והמטפל קובעים שעה, בה כל אחד בביתו מתחבר לאינטרנט ובאופן כזה מתנהל המפגש הטיפולי.

bottom of page