top of page
  • אורנה אפק, פסיכולוגית קלינית בכירה

הסכנה שבפיתוי ההורי ביקורת (מאוחרת) על הספר "היסטריה" של כריסטופר בולאס

סקירות קודמות על "היסטריה", ספרו של כריסטופר בולאס שיצא בעברית לפני שנים ספורות, לא ייחסו משקל לאופן בו דבריו עלולים להתפרש כמעודדים פגיעה מינית בילדים בגיל הרך.

הבחנותיו של בולאס אודות ההיסטריה מרתקות ומלמדות, אולם הוא מציג אותן בשפה מבלבלת, פתיינית ואולי אף מסוכנת.


מאמרים אחרונים

ארכיון

bottom of page