top of page

יתרונות הטיפול הדינמי מול טיפולים ממוקדי סימפטום

האם יש להשקיע משאבים רבים בטיפולי עומק מקיפים? הטיפול הדינמי עוסק ביצירת שינוי כולל ומעמיק במטופלים בעוד טיפולים קצרי מועד וממוקדי סימפטום (כמו טיפול תרופתי או טיפול התנהגותי-קוגניטיבי) מתמקדים במצוקה הספציפית שאיתה מגיע המטופל.

טיפולים ממוקדי סימפטום עשויים במקרים מסוימים להקל באופן נקודתי על המטופל, דבר חשוב בפני עצמו, אך להחמיץ הזדמנות לשינוי מהותי ועמוק שיאפשר למטופל לחיות באיכות חיים טובה הרבה יותר, שתתבטא על פני תחומים שונים בחייו. קיימת חשיבות רבה להבנת היתרונות של טיפול עומק מקיף, כמו הטיפול הדינמי, בתקופה שבה אינטרסים כלכליים ופוליטיים שונים פועלים לטובת הטיפולים ממוקדי סימפטום

וקצרי המועד.

המאמר המלא כאן


מאמרים אחרונים

ארכיון

  • Grey Facebook Icon
bottom of page