השימוש הפרקטי בחלומות במסגרת הטיפולית

התאריך הקרוב:

9.9.20 - בין השעות 19:00-21:30

התאריכים הבאים:

13.11.2020 - בין השעות 10:00-12:30

מטפלים רבים חשים לעיתים חוסר ביטחון ומיומנות מקצועית לא מספקת, להתמודד עם החלומות שמביאים מטופלים לפגישות. 

בהשתלמות זו נזכיר את התיאוריות המרכזיות בנושא החלום ונסקור את המחקרים העדכניים שנערכו בתחום.

כמו כן נדון בדרכים היעילות לעבודה עם חלומות במסגרת הטיפולית!

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: