וויניקוט - הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריך הקרוב:

16.12.2020 - בין השעות 19:00-21:30

לתיאוריה של וויניקוט השפעה נרחבת ומהפכנית בקרב אנשי המקצוע בכל תחומי הטיפול, כמו גם בקרב האוכלוסיה הכללית. 

בהשתלמות זו,  נבדוק את הקשר בין קורות חייו ואישיותו של וויניקוט, לבין מושגים מרכזיים שלו כמו: העצמי האמיתי, יצירתיות ורגרסיה.

בין השאר נדון בשאלה מדוע וויניקוט ראה את האגרסיה כמרכזית בתהליך התפתחותם של ילדים. נבחן את תובנותיו פורצות הדרך, כמו גם את ההטיות בהבנתו התיאורטית  - שהושפעו מאישיותו ומחייו.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: