קוהוט – הקשר בין האיש והתיאוריה

התאריך הקרוב:

4.12.2020 - בין השעות 10:00-12:30

בתקופה זו מהווה גישתו של קוהוט ציר התבוננות חשוב מאוד בעבודה הטיפולית.

בהשתלמות נלמד על חייו של קוהוט באופן מעמיק ועל הקשר בין חייו ואישיותו הנרקיסיסטית, לבין התאוריה אותה הגה. נדון במושגים מרכזיים של התאוריה וביתרונות והמגבלות של הטיפול הפסיכואנליטי המבוסס על תיאורית העצמי.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: