התאריך הקרוב:

17.6.20 בין השעות 19:00-21:30

בהשתלמות זו, נדון ביתר העמקה בסוגי האישיות השונים, הדינמיקה שמפעילה אותם וכיצד לזהותם. כמו כן בדרך הטיפולית המומלצת על פי קווי האישיות ורמות ארגון האישיות השונות

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: