חשיבות האבחון האישיותי לתהליך הטיפולי - 3

 

התאריך הקרוב:

8.11.2020 - בין השעות 08:15-10:45

בהשתלמות זו, נדון ביתר העמקה בסוגי האישיות השונים, הדינמיקה שמפעילה אותם וכיצד לזהותם. יוצגו מטופלים ע"י המשתתפים, שקיימת לגביהם שאלה אבחונית, הנמצאים בטיפול, תקופה ארוכה יחסית (לפחות חצי שנה).

נלמד לאבחן אותם ולהמליץ על מוקדי הטיפול הרצויים העתידיים.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: