התאריכים הבאים: טרם נקבעו

 

מהן החוויות המוקדמות שעודדו את היווצרותם של האישיות הגבולית?

במה חוויות אלה שונות מחוויותיה של האישיות הסכיזואידית או הנרקיסיסטית?

כיצד למעשה מתרחש התהליך בו נוצרת האישיות האובססיבית קומפולסיבית? שאלות אלה ועוד יידונו בהשתלמות זו, העוסקת באטיולוגיה של הפרעות האישיות בכלל ובהבדלים בהתפתחות בין אישיות אחת לאחרת.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: