top of page

 

התאריכים הבאים

טרם נקבעו

השתלמות זו תדון בשאלה כיצד נוצרות הפרעות אישיות באופן כללי ומהם החוויות המוקדמות המעודדות קווי אישיות ספציפיים.

השאלה המרכזית שתישאל היא: מה התרחש בסביבה המוקדמת, שעודד היווצרות קווים סכיזואידים, או נרקיסיסטיים, גבוליים ולא אחרים למשל?

להבנת החוויות המוקדמות של האנשים בעלי הפרעות אישיות שונות, יש השלכות לגבי הדרך הטיפולית ההולמת ואנו נדון גם בכך במהלך המפגש.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

ניתן לשלם באמצעות :
1. אפליקצייה (BIT,PAYBOX.PAY) לנייד 052-2618467 ע"ש אורנה אפק
2. בהעברה לבנק לאומי, סניף 702, ח-ן 69220090 , ע"ש מכון תמוז

Thanks! Message sent.

bottom of page