התיאוריה התייחסותית/אינטרסובייקטיבית
נקודת מבט ביקורתית

התאריך הקרוב: 

23.12.2020 - בין השעות 21.30 - 19:00

בהשתלמות זו , יוצגו תרומותיה של תיאוריה זו לצד חסרונותיה

נדון בתיאוריה זו ונציג את מגוון הקולות המייצגים אותה (כמו אוגדן, בנג'מין, מיטשל, ארון, אורנג' ואחרים).

נבין את משמעותם החדשה והטרנספורמציה שעברו מושגים בסיסיים כמו: העברה, העברה נגדית ולא מודע

כמו כן, לאור הספקנות שמציגה תיאוריה זו באשר לידע מוצק וברור שיש למטפל על המטופל, נדון בשאלה "מה יודע האנליטיקאי?" (מיטשל, "תקווה ופחד בפסיכואנליזה")

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות: