top of page

מוקדים טיפוליים על פי אפיונים אישיותיים
של המטופלים

בהשתלמות זו, נדון במוקדים הטיפוליים המומלצים על פי קווי האישיות השונים של המטופלים ועל פי רמת ארגון אישיותם.

נדון בין היתר בשאלות כמו כיצד יראה הקשר הטיפולי עם מטופל סכיזואידי ובמה הוא יהיה שונה ממטופל בעל קווים תלותיים?

מהם הצרכים המרכזיים של מטופל עם קווי אישיות אובסיסיביים וכיצד הם באים לידי ביטוי בטיפול?

מדוע אופי הטיפול, במטופל עם רמת ארגון אישיות נמוכה חייב להיות שונה לגמרי ממטופל בעל רמת אישיות גבוהה.

שאלות אלו ועוד יענו בהשתלמות חשובה זו.

השתלמות זו מיועדת למי שהשתתף לפחות בשתי השתלמויות של אבחון אישיותי.

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

ניתן לשלם באמצעות :
1. אפליקצייה (BIT,PAYBOX.PAY) לנייד 052-2618467 ע"ש אורנה אפק
2. בהעברה לבנק לאומי, סניף 702, ח-ן 69220090 , ע"ש מכון תמוז

Thanks! Message sent.

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

האם לנרקיסיסט יש פיצול אישיות?

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

 

אנו שמחים להזמינכם להשתלמות שתעסוק בשאלה כיצד מתבטא הפיצול האישיותי הנרקיסיסטי ובמה הדבר שונה מהפרעת זהות דיסוציאטיבית (הפרעה של פיצול אישיות).

אנו נדון בדרך הטיפולית היעילה לנרקיסיסטים לאור הפיצול האישיותי.


ההשתלמות תתבסס על המאמר: The Split Narcissist שכתבה אורנה אפק
את המאמר אפשר למצוא כאן

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

 

אנו שמחים להזמינכם להשתלמות שתעסוק בשאלה כיצד מתבטא הפיצול האישיותי הנרקיסיסטי ובמה הדבר שונה מהפרעת זהות דיסוציאטיבית (הפרעה של פיצול אישיות).

אנו נדון בדרך הטיפולית היעילה לנרקיסיסטים לאור הפיצול האישיותי.


ההשתלמות תתבסס על המאמר: The Split Narcissist שכתבה אורנה אפק
את המאמר אפשר למצוא כאן

התאריכים הבאים:

טרם נקבעו

bottom of page